Thủy đâu lây qua đường nào?

Minh Huyền

Thủy đâu lây qua đường nào?

Bác sĩ ơi, có phải Thủy đậu chỉ lây qua đường không khí?

Cảm ơn  -  Trả lời - 23/01  

Có 0 người cảm ơn chủ đề này

Mã bảo mật:
Lấy mã khác
Trả lời

Chủ đề liên quan

Chúng tôi trên Facebook

Cập nhật email của bạn